• İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve
     operasyon işlemlerinin tamamlanması,
   • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik
      işlemlerinin yaptırılması, 
   • İhraç Faturanın düzenlenmesi, Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti, 

 

Devamı

   • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak mevzuat çalışmasının yapılması,
   • Lojistik işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,
   • Nakliye firmasından malların varışını ve evrak bilgilerinin takibi,

Devamı

   • E-Arşiv Hizmetleri
   • İş-Takip Sistemi
   • İhtisas Gümrükleri Aktarma, Yurtdışı Aktarma

Devamı